Bezoekregeling voor bewoners woonzorgcentrum 18-02-2021

Na overleg met onze CRA ( Coördinerend en Raadgevend Arts )en volgens de laatste nieuwe richtlijnen van de Vlaamse Taskforce voor zorgorganisaties
van gisteren 17-02-2021 kunnen we, stap voor stap overgaan tot wat meer bezoekmogelijkheden voor onze bewoners.

Op vrijdag 12/02 werden de laatste van onze medewerkers gevaccineerd met hun 2 de prik, vanaf dinsdag 23 februari 2021 zijn zij maximaal beschermd.

VANAF die dag, DINSDAG 23/02/21, is de volgende bezoekregeling van toepassing:
Bewoners kunnen maximaal 2 nauwe contacten ( ipv 1 vast contact en 1 wisselend contact ) hebben die, als ze dit wensen, om de 14 dagen kan wisselen.
We vragen dan ook om de namen door te geven, liefst per mail, van de 2 bezoekers voor de komende 14 dagen ( dinsdag 23/02 tot zondag 7 maart en voor de volgende 14 dagen maandag 8 maart tot zondag 21 maart 21 ).

Concreet zijn volgende situaties mogelijk:


Bewoner X kiest ervoor om dochter A en haar partner ( waarmee ze samenwoont ) voor de komende 14 dagen als de 2 nauwe contacten te hebben. Dochter A en haar partner (waarmee ze samenwoont ) kunnen dan gedurende 14 dagen SAMEN op bezoek bij bewoner X.

Bewoner X kan er voor kiezen om voor de volgende periode van 14 dagen zoon B en z’n partner ( waarmee hij samenwoont ) als 2 nauwe contacten
te hebben. In die 14 dagen kan dochter A en haar partner dan niet op bezoek komen.

Bewoner X kan er ook voor kiezen om voor bvb voor de volgende 14 dagen kleindochter C en haar partner ( waarmee ze samen woont ) als de 2
nauwe contacten te hebben. Dan kan dochter A en haar partner en zoon B en zijn partner in die 14 dagen niet op bezoek komen.

Alle op vandaag bestaande beschermende maatregelen , zoals, registratie thv de receptie ( ikv contact-tracing ) handen ontsmetten, niet op
bezoek komen indien je in de voorbije 14 dagen ziek was of een verkoudheid had. De bezoeker dient ook steeds meerderjarig te zijn.

Bewoner X kan buiten wandelen met andere bezoekers, met respect voor de 1,5m afstand, die geen nauw contact zijn, bvb kleinkinderen, maximaal in totaal 4
personen, bewoner inbegrepen, die hoeven niet genoteerd te staan als nauw contact. ( zelfde regeling zoals alle Belgen, ook buiten woonzorgcentra )


Zoals u zal merken is, met de nieuwe bezoekregeling, het principe van contacten overgenomen van een alleenstaande in de gewone maatschappij.
Iets drinken of eten in de cafetaria is op vandaag jammer genoeg nog niet mogelijk.

De bewoners kunnen verder gezamenlijk de maaltijden nemen in de leefgroep, ze kunnen ook verder blijven deelnemen aan activiteiten van de animatie. We vinden dit belangrijk omwille van het psychosociaal welzijn van onze bewoners.

Bezoek in de cafetaria, 7 dagen op 7 tussen 14h en 17.30h (na telefonisch afspraak, van maandag tot vrijdag ).

Er wordt ook gevraagd om als bezoeker uw voorzorgen te nemen zodat je hier de toiletten niet dient te gebruiken.

Voor palliatieve bewoners is er een aangepaste bezoekregeling, voor hen kunnen er na afspraak met de hoofverpleegkundige of mezelf meer personen op bezoek komen.

Bedankt voor jullie inspanningen om er samen alles aan te doen om de veiligheid van onze bewoners en medewerkers zo maximaal als mogelijk te garanderen.Met zorgzame groeten,Dirk Pareyn
Directeur
Vzw Huize Westerhauwe
Bezoekregeling voor bewoners assistentiewoningen 18-02-2021


Na overleg met onze CRA ( Coördinerend en Raadgevend Arts ) en volgens de laatste nieuwe richtlijnen van de Vlaamse Taskforce voor zorgorganisaties
van gisteren 17-02-2021 kunnen we, stap voor stap, overgaan tot wat meer bezoekmogelijkheden voor onze bewoners.

Op vrijdag 12/02 werden de laatste van onze medewerkers gevaccineerd met hun 2 de prik, vanaf dinsdag 23 februari 2021 zijn zij maximaal beschermd.

VANAF die dag, DINSDAG 23/02/21, is de volgende bezoekregeling van toepassing:

Bewoners kunnen maximaal 2 nauwe contacten ( ipv 1 vast contact en 1 wisselend contact ) hebben die als ze dit wensen om de 14 dagen kan wisselen. 
We vragen dan ook om de namen door te geven, liefst per mail, van de 2 bezoekers voor de komende 14 dagen ( dinsdag 23/02 tot zondag 7 maart en voor de volgende 14 dagen maandag 8 maart tot zondag 21 maart 21 ).

Concreet zijn bvb volgende situaties mogelijk:
Bewoner X kiest ervoor om dochter A en haar partner ( waarmee ze samenwoont ) voor de komende 14 dagen als de 2 nauwe contacten te hebben. Dochter A en haar partner (waarmee ze samenwoont ) kunnen dan gedurende 14 dagen SAMEN op bezoek bij bewoner X.

Bewoner X kan er voor kiezen om voor de volgende periode van 14 dagen zoon B en z’n partner ( waarmee hij samenwoont ) als 2 nauwe contacten
te hebben. In die 14 dagen kan dochter A en haar partner dan niet op bezoek komen.

Bewoner X kan er ook voor kiezen om voor bvb voor de volgende 14 dagen kleindochter C en haar partner ( waarmee ze samen woont ) als
de 2 nauwe contacten te hebben. Dan kan dochter A en haar partner en zoon B en zijn partner in die 14 dagen niet op bezoek komen.

Bewoner X kan er ook voor kiezen om dochter A en kleindochter C als nauwe contacten te hebben. Indien zij NIET onder hetzelfde dak wonen
kunnen ze NIET SAMEN op bezoek komen, maar wel afzonderlijk, in die 14 dagen.

Alle op vandaag bestaande beschermende maatregelen , zoals, registratie thv de receptie ( ikv contact-tracing ) handen ontsmetten, niet op
bezoek komen indien je in de voorbije 14 dagen ziek was of een verkoudheid had. De bezoeker dient ook steeds meerderjarig te zijn. Zorgen voor voldoende
verluchting tijdens het bezoek op de assistentiewoning, door bvb raam en terrasdeur wat open te zetten.

Bewoner X kan buiten wandelen met andere bezoekers, met respect voor de 1,5m afstand, die geen nauw contact zijn, bvb
kleinkinderen, maximaal in totaal 4 personen, bewoner inbegrepen, die hoeven niet genoteerd te staan als nauw
contact. ( zelfde regeling zoals alle Belgen, ook buiten woonzorgcentra en assistentiewoningen ).

Tijdens het bezoek een koffietje drinken, een pintje drinken of een taartje eten, kan jammer genoeg nog niet, dit zal hopelijk voor een
volgende stap zijn. Zelfde principe als bij iedereen thuis.

Bewoner meenemen naar huis om al of niet samen iets te eten en of te drinken kan jammer genoeg nu ook nog niet.

Zoals u zal merken is, met de nieuwe bezoekregeling, het principe van contactmogelijkheden overgenomen van een alleenstaande in de
gewone maatschappij.

De bewoners kunnen verder gezamenlijk de maaltijden nemen in de leefgroep, ze kunnen ook verder blijven deelnemen aan activiteiten van de animatie. We vinden dit belangrijk omwille van het psychosociaal welzijn van onze bewoners.

Er wordt ook gevraagd om als bezoeker uw voorzorgen te nemen zodat je hier de toiletten niet dient te gebruiken.

Voor palliatieve bewoners is er een aangepaste bezoekregeling, voor hen kunnen er na afspraak met de hoofverpleegkundige of mezelf meer personen op bezoek komen.

Bedankt voor jullie inspanningen om er samen alles aan te doen om de veiligheid van onze bewoners en medewerkers zo maximaal als mogelijk te garanderen.Met zorgzame groeten,Dirk Pareyn
Directeur

Vzw Huize Westerhauwe