Seniorie Huize Westerhauwe  | Klemskerkestraat 19, 8450 Bredene Duinen

Versoepeling bezoekmogelijkheden vanaf maandag 13/07/2020 voor bewoners WZCBeste families,

We wensen jullie te bedanken voor jullie inspanningen om de richtlijnen voor bezoek goed opgevolgd te hebben. Hierdoor kunnen we, zoals
gemeld in onze communicatie van 12 juni 2020 en in navolging van het afbouwplan van de Nationale Veiligheidsraad, overgaan naar de volgende fase van de
versoepeling bezoekmogelijkheden, die ingaat op maandag 13/07/2020.

Er is terug mogelijkheid voor cafetariabezoek, onder een aantal voorwaarden:

Cafetariabezoek is op afspraak, telefonisch, beperkt tot 2 personen tegelijkertijd, geen minderjarigen, je wordt als
bezoeker geregistreerd, je hebt een mondmasker aan, je temperatuur wordt genomen, je respecteert de 1,5 m afstand, je komt niet op
bezoek als je ziek was in de voorbije weken, ook niet als je op reis bent geweest in een risico-gebied ( zie website overheid ). Je wordt door een medewerkster
begeleid naar je tafel, dan kan je mondmasker uit, je kan er iets drinken indien gewenst. Je wordt bediend aan je tafel. Het is niet de bedoeling om rond
te lopen in de cafetaria. Er wordt gevraagd om uw voorzorgen te nemen zodat u het toilet hier niet hoeft te gebruiken. Het bezoek is beperkt tot 60 min zodat
iedereen hiertoe de kans krijgt. Indien het bezoek ten einde is doe je je mondmasker terug aan en verlaat je de cafetaria via de terrasdeur, zodat je
geen binnenkomende bezoekers dient te kruisen.


Er is terug kamerbezoek mogelijk voor de partners, onder een aantal veiligheidsvoorwaarden:

Je dient een afspraak te maken, telefonisch. je meldt je aan thv de receptie, je dient je te registreren, je hebt een mondmasker aan, je temperatuur
wordt genomen, je respecteert de 1,5 m afstand, je komt niet op bezoek als je ziek was in de voorbije weken, ook niet als je op reis bent geweest in een risico-gebied ( bepaald door de overheid ). Na je registratie wordt je naar de kamer begeleid door een medewerkster. We vragen om de 1,5 m afstand te bewaren, geen omhelzingen, handen geven … We vragen om het raampje wat open te zetten voor een goede ventilatie. Het bezoek duurt maximaal 45 min.


Het is op heden nog niet de bedoeling om de bewoner mee te nemen op familiebezoek, restaurantbezoek, gaan shoppen, terrasje doen. Indien u
dit toch wenst zullen wij genoodzaakt zijn om bij terugkomst uw familielid gedurende 14 dagen op de kamer te houden, gezien er strikte hygiënische
maatregelen aan dergelijke uitstap verbonden zijn. We zijn hiertoe verplicht om de veiligheid, gezondheid van de medebewoners en onze medewerkers te vrijwaren.
Wij rekenen op jullie zin voor verantwoordelijkheid om hierover steeds met ons af te stemmen, waarvoor dank.


Gerief, oa ook wasgoed moet niet meer in quarantaine geplaatst worden voor 24h. 
Bij bezoek kan het gerief afgegeven worden aan de medewerkster, zij zal dit zo spoedig mogelijk op de kamer zetten.


Een bewoner kan, na het op de hoogte brengen van de zorgmanager/hvk of directie, zoals vermeld bij de vorige versoepeling, verder
met een familielid mee voor dringende essentiële consultaties naar bvb de geneesheer specialist, de notaris, de bank. De bewoner hoeft dan nadien niet
meer in quarantaine.

We volgen samen met jullie verder de evolutie van het virus op en bekijken samen met onze coördinerend geneesheer of we rond half augustus,
verdere versoepelingen in bezoekregeling kunnen overwogen worden.

Met vriendelijke groeten,Dirk Pareyn

Directeur

Vzw Huize Westerhauwe


Versoepeling bezoekmogelijkheden vanaf maandag 13/07/2020 voor bewoners assistentiewoningen
Beste families,


We wensen jullie te bedanken voor jullie inspanningen om de richtlijnen voor bezoek goed opgevolgd te hebben. Hierdoor kunnen we, zoals
gemeld in onze communicatie van 12 juni 2020 en in navolging van het afbouwplan van de Nationale Veiligheidsraad, overgaan naar de volgende fase van de
versoepeling bezoekmogelijkheden, die ingaat op maandag 13/07/2020.


Er is terug mogelijkheid voor cafetariabezoek, onder een aantal voorwaarden:

Cafetariabezoek is op afspraak, telefonisch, beperkt tot 2 personen tegelijkertijd, geen minderjarigen, je wordt als
bezoeker geregistreerd, je hebt een mondmasker aan, je temperatuur wordt genomen, je respecteert de 1,5 m afstand, je komt niet op
bezoek als je ziek was in de voorbije weken, ook niet als je op reis bent geweest in een risico-gebied ( zie website overheid ). Je wordt door een medewerkster
begeleid naar je tafel, dan kan je mondmasker uit, je kan er iets drinken indien gewenst. Je wordt bediend aan je tafel. Het is niet de bedoeling om rond
te lopen in de cafetaria. Er wordt gevraagd om uw voorzorgen te nemen zodat u het toilet hier niet hoeft te gebruiken. Het bezoek is beperkt tot 60 min zodat
iedereen hiertoe de kans krijgt. Indien het bezoek ten einde is doe je je mondmasker terug aan en verlaat je de cafetaria via de terrasdeur, zodat je
geen binnenkomende bezoekers dient te kruisen.

Er is terug beperkt bezoek mogelijk in de assistentiewoning, onder een aantal veiligheidsvoorwaarden:

Voorlopig kunnen enkel de kinderen en hun partner of de zorgpersoon met partner in de flat op bezoek komen. We vinden het bezoek
door kleinkinderen en achterkleinkinderen op vandaag nog te risicovol, gezien bij een aantal onder hen, de kans op risico-gedrag ( cafébezoek, weekendje
Ibiza … ) groter is dan bij 50 a 60 jarigen ( de kinderen ). maximaal dus 2 personen tegelijkertijd voor de duur van 1 uur. je meldt je aan thv de receptie, je dient je
te registreren, je hebt een mondmasker aan, je  temperatuur wordt genomen, je respecteert de 1,5 m afstand, je komt niet op bezoek als je ziek was in de voorbije weken, ook niet als je op reis bent geweest in een risico-gebied ( bepaald door de overheid ). Na je registratie ga je naar de assistentiewoning langs buiten, je begeeft je niet in de gangen en gemeenschappelijke ruimten van vzw Huize Westerhauwe .

Indien gewenst kan er iets gedronken worden op de flat. We vragen om de 1,5 m afstand te bewaren, geen omhelzingen, handen geven …

We vragen om het raam en terrasdeur wat open te zetten voor een goede ventilatie.

Het is op heden nog niet de bedoeling om de bewoner mee te nemen op familiebezoek, restaurantbezoek, gaan shoppen, terrasje doen. Indien u
dit toch wenst zullen wij genoodzaakt zijn om bij terugkomst uw familielid gedurende 14 dagen op de flat te houden, gezien er strikte hygiënische
maatregelen aan dergelijke uitstap verbonden zijn. We zijn hiertoe verplicht om de veiligheid, gezondheid van de medebewoners en onze medewerkers te vrijwaren.
Wij rekenen op jullie zin voor verantwoordelijkheid om hierover steeds met ons af te stemmen, waarvoor dank.

Bewoners kunnen wel zoals na de vorige versoepeling ervoor blijven kiezen om wel op familiebezoek te gaan en of restaurantbezoek en dan niet deel te nemen aan groepsactiviteiten en maaltijden in de gemeenschappelijke ruimtes binnen vzw Huize Westerhauwe.

Een bewoner kan, na het op de hoogte brengen van de zorgmanager/hvk of directie, zoals vermeld bij de vorige versoepeling, verder met een familielid mee voor dringende essentiële consultaties naar bvb de geneesheer specialist, de notaris, de bank. De bewoner hoeft dan nadien niet meer in quarantaine.

Gerief, oa ook wasgoed moet niet meer in quarantaine geplaatst worden voor 24h. Bij bezoek kan het gerief op de flat gezet worden.

We volgen samen met jullie verder de evolutie van het virus op en bekijken samen met onze coördinerend geneesheer of we rond half augustus
verdere versoepelingen in bezoekregeling kunnen overwogen worden.Met vriendelijke groeten,Dirk Pareyn

Directeur

Vzw Huize Westerhauwe