Seniorie Huize Westerhauwe  | Klemskerkestraat 19, 8450 Bredene Duinen

Versoepeling bezoekmogelijkheden vanaf zaterdag 5/09/2020 voor bewoners WZC


Beste families,

We wensen jullie te bedanken voor jullie inspanningen om de richtlijnen voor bezoek goed opgevolgd te hebben. We begrijpen dat beperkingen
op vlak van bezoek een grote impact hebben op het welzijn van onze bewoners. In overleg met onze coördinerend geneesheer gaan we over naar wat versoepeling van de bezoekmogelijkheden, die ingaat op zaterdag 5/09/2020.

Er is terug kamerbezoek mogelijk voor de partners, onder een aantal veiligheidsvoorwaarden:

Je dient een afspraak te maken, telefonisch. je meldt je aan thv de receptie,
je dient je te registreren, je hebt een mondmasker aan, je temperatuur wordt genomen, je respecteert de 1,5 m afstand,
je komt niet op bezoek als je ziek was in de voorbije weken, ook niet als je op reis bent geweest in een risico-gebied ( bepaald door de overheid )

Na je registratie wordt je naar de kamer begeleid door een medewerkster en blijf je op de kamer, er kan niet rondgelopen worden in de gangen
of in de leefruimte .

We vragen om de 1,5 m afstand te bewaren, geen omhelzingen, handen geven …
We vragen om het raampje wat open te zetten voor een goede ventilatie.
Het bezoek duurt maximaal 45 min.

Het is op heden nog niet de bedoeling om de bewoner mee te nemen op familiebezoek, restaurantbezoek, gaan shoppen, terrasje doen.. Wij
rekenen op jullie zin voor verantwoordelijkheid om hierover steeds met ons af te stemmen, waarvoor dank.

Er is verder mogelijkheid voor cafetariabezoek in Huize Westerhauwe, zoals op heden reeds het geval is, onder een aantal voorwaarden:

Cafetariabezoek is op afspraak, telefonisch, beperkt tot 2 personen tegelijkertijd, geen minderjarigen, je wordt als bezoeker
geregistreerd, je hebt een mondmasker aan, je temperatuur wordt genomen, je respecteert de 1,5 m afstand, je komt niet op
bezoek als je ziek was in de voorbije weken, ook niet als je op reis bent geweest in een risico-gebied ( zie website
overheid ). Je wordt door een medewerkster begeleid naar je tafel, dan kan je mondmasker uit, je kan er iets drinken indien gewenst. Je wordt bediend
aan je tafel. Het is niet de bedoeling om rond te lopen in de cafetaria. Er wordt gevraagd om uw voorzorgen te nemen zodat u het toilet hier niet hoeft te
gebruiken. Het bezoek is beperkt tot 60 min zodat iedereen hiertoe de kans krijgt. Indien het bezoek ten einde is doe je je mondmasker terug aan en
verlaat je de cafetaria via de terrasdeur, zodat je geen binnenkomende bezoekers dient te kruisen.

Gerief, oa ook wasgoed moet niet meer in quarantaine geplaatst worden voor 24h.
Bij bezoek kan het gerief afgegeven worden aan de medewerkster, zij zal dit zo spoedig mogelijk op de kamer zetten.

Een bewoner kan, na het op de hoogte brengen van de zorgmanager/hvk of directie, zoals vermeld bij de vorige versoepeling, verder
met een familielid mee voor dringende essentiële consultaties naar bvb de geneesheer specialist, de notaris, de bank. De bewoner hoeft dan nadien niet in
quarantaine.

Indien één van onze medewerkers of bewoners besmet zou raken met het Covid 19 virus zou het noodzakelijk kunnen zijn om de bezoekregeling,
in samenspraak met onze coördinerend geneesheer, te herbekijken.

Indien het lokaal bestuur zou signaleren dat er een belangrijke toename van besmetting is zal ook dan de bezoekregeling geëvalueerd worden.


We wensen éénieder te bedanken om samen het welzijn en de veiligheid van onze bewoners en medewerkers mee te ondersteunen.Met vriendelijke groeten,Dirk Pareyn

Directeur

Vzw Huize Westerhauwe

Versoepeling bezoekmogelijkheden vanaf zaterdag 5/09/2020voor bewoners assistentiewoningen

Beste families,

We wensen jullie te bedanken voor jullie inspanningen om de richtlijnen voor bezoek goed opgevolgd te hebben. We begrijpen dat beperkingen
op vlak van bezoek een grote impact hebben op het welzijn van onze bewoners. In overleg met onze coördinerend geneesheer gaan we over naar versoepeling van de
bezoekmogelijkheden, die ingaat op zaterdag 5/09/2020.

Er is terug bezoek mogelijk in de assistentiewoning, onder een aantal veiligheidsvoorwaarden:

Voorlopig kunnen enkel de kinderen en hun partner of de zorgpersoon met partner in de flat op bezoek komen.  
maximaal dus 2 personen tegelijkertijd voor de duur van 1 uur.

je meldt je aan thv de receptie, je dient je te registreren, je hebt een mondmasker aan, je temperatuur wordt genomen, je respecteert de 1,5 m afstand,
je komt niet op bezoek als je ziek was in de voorbije weken, ook niet als je op reis bent geweest in een rode zone ( bepaald door de overheid ).

Na je registratie ga je naar de assistentiewoning langs buiten, je begeeft je niet in de gangen en gemeenschappelijke ruimten van vzw Huize Westerhauwe .

Indien gewenst kan er iets gedronken worden op de flat.
We vragen om de 1,5 m afstand te bewaren, geen omhelzingen, handen geven … 
We vragen om het raam en terrasdeur wat open te zetten voor een goede ventilatie.

De mogelijkheid wordt geboden om met respect van de sociale bubbel van 5, om met uw familielid op restaurant te gaan, of naar een tea-room,
onder een aantal veiligheidsmaatregelen:

je meldt je aan thv de receptie, je dient je te registreren, je hebt een mondmasker aan, je temperatuur wordt genomen, je respecteert waar mogelijk de 1,5 m afstand, geen handen geven, niet knuffelen, je komt niet op bezoek als je ziek was in de voorbije weken, ook niet als je op reis bent geweest in een rode zone ( bepaald door de overheid ).

Het is op heden nog niet de bedoeling om de bewoner mee te nemen op familiebezoek, wij rekenen op jullie zin voor verantwoordelijkheid om
hierover steeds met ons af te stemmen, waarvoor dank.


Er is verder mogelijkheid voor cafetariabezoek in Huize Westerhauwe, onder een aantal voorwaarden:

Cafetariabezoek is op afspraak, telefonisch, beperkt tot 2 personen tegelijkertijd, geen minderjarigen, je wordt als bezoeker geregistreerd, je hebt een mondmasker aan, je temperatuur wordt genomen, je respecteert de 1,5 m afstand, je komt niet op bezoek als je ziek was in de voorbije weken, ook niet als je op reis bent
geweest in een risico-gebied ( zie website overheid ). Je wordt door een medewerkster begeleid naar je tafel, dan kan je mondmasker uit, je kan er iets drinken indien gewenst. Je wordt bediend aan je tafel. Het is niet de bedoeling om rond te lopen in de cafetaria. Er wordt gevraagd om uw voorzorgen te nemen zodat u het toilet hier niet hoeft te gebruiken. Het bezoek is beperkt tot 60 min zodat iedereen hiertoe de kans krijgt. Indien het bezoek ten einde is doe je je mondmasker terug aan en
verlaat je de cafetaria via de terrasdeur, zodat je geen binnenkomende bezoekers dient te kruisen.

Een bewoner kan, na het op de hoogte brengen van de zorgmanager/hvk of directie, zoals vermeld bij de vorige versoepeling, verder met een familielid mee voor dringende essentiële consultaties naar bvb de geneesheer specialist, de notaris, de bank. De bewoner hoeft dan nadien niet in quarantaine.


Gerief, oa ook wasgoed moet niet meer in quarantaine geplaatst worden voor 24h. Bij bezoek kan het gerief op de flat gezet worden.

Indien één van onze medewerkers of bewoners besmet zou raken met het Covid 19 virus zou het noodzakelijk kunnen zijn om de bezoekregeling,
in samenspraak met onze coördinerend geneesheer, te herbekijken.

Indien het lokaal bestuur zou signaleren dat er een belangrijke toename van besmetting is zal ook dan de bezoekregeling geëvalueerd worden.We wensen éénieder te bedanken om samen het welzijn en de veiligheid van onze bewoners en medewerkers mee te ondersteunen.Met vriendelijke groeten,Dirk Pareyn

Directeur

Vzw Huize Westerhauwe